Instituut Position

Persoonlijk en doeltreffend

De stap over de brug naar een nieuwe fase

Sinds mijn start als zelfstandige in 1990 is mond-tot-mond reclame de belangrijkste publiciteit geweest. Inmiddels krijg ik regelmatig de vraag mijn visie, methode en werkwijze via een website te omschrijven. Binnen Instituut Positon verzorg ik, op een breed gebied, individuele begeleiding en groepstrainingen, aangepast op de behoefte van werkgevers, werknemers, docenten, studenten, sporters, kunstenaars en particulieren. Een methode gericht op de persoonlijke ontwikkeling, presentatie en vaardigheden. Kortom gericht op de algehele uitstraling en het welbevinden.

De ervaring

De ervaring leert, dat dankzij de individuele positief stimulerende benadering, toegesneden op de vraag en het samenspel van alle betrokkenen de bereikte resultaten daadwerkelijk duurzaam blijken. Voor de client is het elke keer weer een overwinning als deze zichzelf en de omgeving met nieuw enthousiasme beziet, de verworven vaardigheden beschouwt als zijn of haar eigendom en er honger naar meer kennis ontstaat.

De werkwijze is zeer praktijkgericht, waardoor er in vrij korte tijd, tegen relatief lage kosten, een langdurig en effectief resultaat wordt bereikt. Bovendien zijn bijna alle programmamogelijkheden aan te passen op de vraag en locatie. In deze websitebrochure geef ik u een overzicht van de activiteiten, de werkwijze en toegevoegde waarde voor u, de organisatie en de medewerkers.

Mocht u vragen hebben of een persoonlijk bezoek op prijs stellen, ben ik daartoe graag bereid. U kunt daarvoor contact opnemen.

Madelon Spoor